Karta

Arhitektonika svjetla

II
Godina
III
Semestar
diplomski studij ISVU:819571
1
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Upoznati studente s ulogom svjetla u arhitekturi te, odgovornošću da uz projektiranje funkcionalne dispozicije i oblikovanja, a u težnji k savršenoj kompoziciji nauče u projekt inkorporirati svjetlo u odnosu na forme, boje, teksturu, atmosferu i psihološke zahtjeve.
Proširivanje znanja osnova projektiranja na znanja i vještine projektiranja i oblikovanja prostora svjetlom. Određivanja svjetlosnog koncepta i parametara i kriterija u izradi kvalitetnog projekta, metodom sinteze percepcije i kreativnosti.