Karta

Urbane preobrazbe

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:79219
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Upoznati studente s razvojem grada i urbanističkim koncepcijama u svijetu i Hrvatskoj u 20. stoljeću. Razvoj grada i urbanističkih koncepcija će se izložiti u kronološkom slijedu. Kolegij upoznaje studente s temom preobrazbe grada, kao i s utjecajem društvenih, ekonomskih i političkih promjena na transformaciju gradskog tkiva, te upoznaje s posebnim vidovima te transformacije.
Cilj ovog predmeta je upoznavanje