Karta

Zgrade za sport

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:79179
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Predavanja sadrže uvid u povijesni i suvremeni razvoj arhitekture sportskih zgrada kao uvod u kompleksnu fenomenologiju sporta i široku pojavnost arhitektonskih formi koja slijedi navedenu složenost. Predavanja su sistematizirana tako da objašnjavaju arhitekturu nastalu na sportovima nastalim iz programa sportskih takmičenja koji zahtijevaju pojavnost arhitekture (bazenske dvorane, sportske dvorane, stadioni)